Campinginformation

BRA ATT VETA

Anmäl dig i receptionen vid ankomst.

I samband med incheckning lämnas anvisning om plats samt övrig information till dig som campinggäst.

På avresedagen skall campingtomten/stugan vara utrymd och städad senast kl. 12:00,

detta med hänsyn till nya gäster.

Finns önskan om ändring av avtalad avresedag skall detta meddelas i god tid.

Tillfälliga besökare parkerar sitt fordon på parkeringsplats utanför campingområdet,

om inget annat är överenskommet.

Sopstation är beläget vid in/utfart.

Toalett, dusch och vattenutkast finner ni inne på campingen och köket hittar ni strax utanför campingområdet.


Ansvariga för campingen finns på plats 17.

ALLMÄNA REGLER

 • Störande uppträdande är inte tillåtet.

 • Mellan kl. 23:00 och 07:00 skall det vara tyst på campingplatsen.

 • Öppen eld på marken är helt förbjudet, likaså användning av engångsgrill.

 • Det är absolut förbjudet att använda annat eluttag än det ni blivit tilldelat.

 • Inga extra tält får slås upp av gäster eller besökare utan tillstånd.

 • Gånghastighet gäller för samtliga fordon inne på campingområdet.

 • Hundar skall vara kopplade inom campingens område och rastas utanför campingens område.

 • Tvätt av fordon samt ekipage inom campingområdet är inte tillåtet.

 • Rökning i stugor, kök samt toaletter är förbjudet. 

 • Nedskräpning accepteras ej.

 • Den som skadar byggnader, material eller campinggästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig.

 • Lämna gemensamma utrymmen (toaletter/dusch, kök) i samma skick som du själv önskar finna dem.

Kontaktuppgifter

Flammabadets Camping

Flammavägen 17

312 51 Knäred

 • Facebook Reflection
 • Instagram
~Naturen är vår vän~

Naturen är beroende av en varsam behandling. Varje form av nedskräpning t.ex. att kasta papper, avfall, flaskor, konservburkar o dyl. är förbjudet enligt gällande naturvårdslagar.

Överträdelse medför straffansvar.

En god campinggäst är alltid en god naturvän.

© 2021 Flammabadets Camping