top of page

Alla ska känna sig trygga

Denna - kopia.png

  • Vi ber alla husvagn- & husbilsekipage att använda sina egna toaletter, duschar och kök i största möjliga mån, samt att respektera 4-meters gränsen mellan ekipagen

  • Vi kommer inte tillhandahålla täcken och kuddar i stugavgiften

  • Vi använder ytdesinfektion vid städning av toaletter, duschar samt kök

  • Betalterminal desinficeras efter varje transaktion

  • Tvål och desinfektion finns tillgängligt i samtliga gemensamma utrymmen och i alla stugor

Med ett gemensamt ansvar kan vi få en fin campingsäsong 2021

För oss är våra gäster och medarbetares säkerhet och välbefinnande av största vikt.

För att minimera riskerna att smittan sprids, samt för att säkerställa en trevlig och trygg vistelse på Flammabadets Camping har vi vidtagit följande åtgärder, se nedan.

bottom of page