top of page

Ny arrendator till Flammabadets camping 2022

Nu är det klart vem som tar över driften av Flammabadets camping i Knäred. Lars Møller, granne till campingen, tar sig an uppgiften. Lars Møller har sedan barnsben lekt på Flammabadets camping och får nu möjlighet att utveckla service, standars och kringaktiviteter på sitt sätt.

Flammabadets Camping vært

Om Flammabadets Camping

Flammabadets Camping campsite gallery
Flammabadets Camping campsite gallery, firepit
Flammabadets Camping campsite gallery, reception

Bra at veta

 • Anmäl dig i receptionen vid ankomst.

 • I samband med incheckning lämnas anvisning om plats samt övrig information till dig som campinggäst.

 • På avresedagen skall campingtomten/stugan vara utrymd och städad senast kl. 12:00, detta med hänsyn till nya gäster.

 • Finns önskan om ändring av avtalad avresedag skall detta meddelas i god tid.

 • Tillfälliga besökare parkerar sitt fordon på parkeringsplats utanför
  campingområdet, om inget annat är överenskommet.

 • Sopstation är beläget vid in/utfart.

 • Toalett, dusch och vattenutkast finner ni inne på campingen och köket hittar ni strax utanför campingområdet.

Allmänna regler

 • Störande uppträdande är inte tillåtet.

 • Mellan kl. 22:00 och 07:00 skall det vara tyst på campingplatsen.

 • Öppen eld på marken är helt förbjudet, likaså användning av engångsgrill

 • Det är absolut förbjudet att använda annat eluttag än det ni blivit tilldelat.

 • Inga extra tält får slås upp av gäster eller besökare utan tillstånd.

 • Gånghastighet gäller för samtliga fordon inne på campingområdet.

 • Hundar skall vara kopplade inom campingens område och rastas utanför campingens område.

 • Tvätt av fordon samt ekipage inom campingområdet är inte tillåtet.

 • Rökning i stugor, kök samt toaletter är förbjudet.

 • Nedskräpning accepteras ej.

 • Den som skadar byggnader, material eller campinggästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig.

 • Lämna gemensamma utrymmen (toaletter/dusch, kök) i samma skick som du själv
  önskar finna dem.

bottom of page